įmonės pinigų srautų ataskaita

įmonės pinigų srautų ataskaita
įmonės pinigų srautų ataskaita statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos. atitikmenys: angl. cash flow statement of a company; cash flow statement of an enterprise šaltinis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 79-3098); Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-12 „Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 57-2828)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansinės veiklos pinigų srautai — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys pakitus įmonės nuosavam kapitalui ir dėl skolinimosi atsiradusiems įsipareigojimams. atitikmenys: angl. cash flows from financing… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pagrindinės veiklos pinigų srautai — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys iš įmonės veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą. atitikmenys: angl. cash flows from operating activity ryšiai: platesnis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flow statement of a company — įmonės pinigų srautų ataskaita statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flow statement of an enterprise — įmonės pinigų srautų ataskaita statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from financing activities — finansinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys pakitus įmonės nuosavam kapitalui ir dėl skolinimosi atsiradusiems įsipareigojimams. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from operating activity — pagrindinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys iš įmonės veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą. atitikmenys: angl. cash flows from… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • explanatory note on the financial accounts of a company — įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • explanatory note on the financial accounts of an enterprise — įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”